Luc Van Acker Photography

Algemene Voorwaarden

Luc Van Acker Photography

De algemene voorwaarden van Luc Van Acker Fotografie beschrijven het beleid en de procedures die onze diensten en klantrelaties beheren.

Inhoud Algemene voorwaarden

GEGEVENS

Kleine onderneming met vrijstelling van BTW. (U krijgt een factuur zonder BTW-aanrekening. U kan bij gevolg ook geen BTW recupereren)

ALGEMEEN

De fotograaf kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld bij lichamelijke dan wel materiële schade veroorzaakt tijdens de fotoshoot. De fotograaf behoud het recht informatie op de website wat betreft tarieven en afspraken ten alle tijden aan te passen. Bij het boeken van een fotoshoot gaat de klant automatisch akkoord met deze voorwaarden.

DE FOTOSHOOT

Voor de fotoshoot wordt een afspraak gemaakt die voor de fotografe en de klant beiden schikt. In geval van slecht weer (regen, zeer donkere lucht) mag de fotoshoot worden af- gezegd door fotografe of klant. Dit wordt uiterlijk op de ochtend van de geplande fotoshoot besloten.

BETALING

De klant mag contant betalen of overmaken. De fotoshoot wordt binnen 5 werkdagen na afloop volledig betaald door de klant. De klant ontvangt de foto’s nadat er betaald is. Bij klachten kan er contact met de fotografe worden opgenomen en wordt bekeken in hoe- verre een financiële tegemoetkoming of herhaling van de fotoshoot mogelijk is.

DE FOTO’S

Na de fotoshoot zullen binnen 3 weken de foto’s naar de klant worden toegestuurd. Bij het boeken van een fotoshoot geeft de klant Luc Van Acker Photography toestemming om alle gemaakte foto’s te gebruiken voor zakelijke en commerciële doeleinden zoals blog, portfolio, nieuwsbrief, sociale media, tijdschrift in eigen beheer uitgegeven, fora, eigen gebruik en eventuele toekomstige activiteiten. Wil de klant een specifieke foto niet online terug zien kan dit overlegd worden. Wil de klant vrijwel geen enkele foto online, zal tegen extra kosten een alternatief worden gevonden. Luc Van Acker Photography zal foto’s nooit zonder toestemming van het/de model(len) aan een ander (commercieel) bedrijf doorspelen. Bij publicatie in een (online) magazine zal altijd toestemming worden gevraagd. Er worden geen onbewerkte originele foto’s geleverd. Voor alle (digitale) nabestellingen gelden tarieven. De nabestellingen worden pas geleverd na betaling. De fotografe blijft ten alle tijden eigenaar van alle foto’s. De ontvanger van de foto’s dient altijd enige vorm van naamsvermelding te gebruiken bij publicatie op sociale media kanalen of elders op internet. Het bewerken van de foto’s door de ontvanger zelf is niet toegestaan, hieronder valt ook bijsnijden. Het is voor de ontvanger niet toegestaan om foto’s door te geven aan andere (commerciële) bedrijven zonder toestemming.

PRIVACY

Luc Van Acker Photography zal in geen geval persoonlijke gegevens (email, telefoon, etc) doorgeven aan derden of openbaar maken.